Kvalificerad familjehemsvård  
med individen i centrum 

Har ni en förfrågan om placering?

Vi erbjuder kommuner kompetenta familjehem med erfarenhet av olika typer av placeringar. Har ni en förfrågan som ni önskar hjälp att finna en bra matchning till. Kontakta gärna vår placerinsgrupp!

Behovet är stort och fler familjehem behövs

Har ni funderingar på att bli familjehem eller har ni rent av bestämt er? Skicka in en intresseanmälan till oss så tar vi snabbt kontakt och berättar mer.

KC Familjehemsvård har idag ramavtal med drygt 100 kommuner i landet.

Vi håller utbildningar i:

- "Ett hem att växa i"
- Cope

                           -  Skydd & Heder
                           -  Lågaffektivt bemötande

                          -   KBT tekniker & inlärningspsykologiska principer 
                             i familjehemsvård

                          -   Psykisk ohälsa

                          -   Neuropsykiatriska diagnoser
                         -   Ledarskap och organisationsutveckling

 

loading...

KC Familjehemsvård erbjuder konsulentstödd familjehems-och jourhemsvård för barn och ungdomar, unga vuxna/vuxna och förälder/barn.

Behovet av familjehem är stort. Är du/ni en familj med stort hjärta och ett intresse av att hjälpa barn och ungdomar? Läs mer mer om vad som krävs samt vad du/ni kan förvänta er som familjehem för KC.

Kontakta oss om ni har frågor eller funderingar kring att bli familjehem eller om ni som socialtjänst önskar hjälp med placeringar.

KC Familjehemsvård har personal som är utbildad i PATRIARK, en checklista som är framtagen för att kunna göra bedömningar kring risk att utsättas för hedersrelaterat våld.

Vi har tillstånd av IVO att bedriva vår verksamhet sedan 2018-06-18.
KC Familjehemsvård AB hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och GDPR

DALARNA
KC Familjehemsvård 
Tel. 0243 - 122 15
info@kcfam.se

Besöksadress:
Jaktstigen 24
Borlänge

Postadress:
Box 292
781 24 Borlänge

STOCKHOLM/UPPSALA
KC Familjehemsvård
Tel:  018-368 000
info@kcfam.se