Minea Specialisttjänster

Minea Specialisttjänster är en HSL-enhet och ett systerföretag till
KC Familjehemsvård. Vi erbjuder olika specialistinsatser inom hälso- och sjukvårdsområdet till socialtjänst, landsting, HVB, familjehemsvården och enskilda. 

 
Utredningar

Minea utför psykiatriska och neuropsykiatriska utredningar/bedömningar, trauma (PTSD), missbruk/beroende, personlighetssyndrom/personlighetsdrag, ofta med efterföljande behandling och uppföljning. Vi erbjuder kvalificerade behandlingsutredningar av barn/unga, unga vuxna samt vuxna. Vi sammansätter ett specialisteam utifrån förfrågan och behov. En kartläggning av klientens fysiska och psykiska hälsa sker i kombination med andra faktorer såsom den sociala förmågan, familjeförhållanden, sociala relationer och skolgång/arbetssituation. Hur utredningsprocessen ser ut varierar utifrån uppdraget och problematiken. Hur uppdraget kan komma att se ut delges alltid ansvarig myndighet innan uppdraget startas. 


Samtalsbehandling
Syftet med samtalen är att finna konstruktiva lösningar. Samtalens mängd och kontinuitet kan variera utifrån behov, för vissa räcker enstaka samtal medan andra behöver en längre samtalsserie. Vissa har också samtal med längre intervall mellan samtalen medan andra kräver tätare samtal. Minea specialisttjänster arbetar inte utifrån någon färdig mall, utan startar där patienten befinner sig. Insatsen utgår således från patientens behov och utifrån uppdraget.

Inledningsvis sker oftast ett antal bedömningsträffar så att en individanpassad insats, utifrån behov, kan planeras. Våra specialister dokumenterar i IDOK, journalföring enligt HSL. Vi håller inblandad myndighet informerad om hur insatsen fortskrider och lämnar alltid en sammanfattning vid insatsens avslut.

Tillsammans med KC Familjehemsvård erbjuder vi er utredningar i kvalificerade utredningsfamiljer. KC:s utredningsfamiljer är även ett fullgott alternativ till HVB-placering och institutionsvård.


Henrik Wolgast
Specialistläkare i barn -ungdomspsykiatri

Roger Olsson
Leg. psykolog och leg. psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi