KC familjehemsvård kan erbjuda utredningar och behandlingar med placering i våra utredningsfamiljer

Utredningsuppdrag/HSL enheten
Vi samarbetar med Minea Specialisttjänster som är en HSL-enhet med specialistläkare inom barn och ungdomspsykiatrin, psykiater, leg. psykologer samt terapeuter.

KC Familjehemsvård och Minea Specialisttjänster erbjuder kvalificerade utredningar och medicinsk/terapeutisk behandling i tvärprofessionella team. Vi erbjuder behandlande insatser för barn, ungdomar och vuxna med psykiatriska, neuropsykiatriska och/eller psykosociala svårigheter, trauman samt stöd utifrån föräldraförmåga. Tillsammans med våra utredningsfamiljer kan vi erbjuda familjehemsplacering under utredningstiden.

Våra utredningsfamiljer är ett antal familjehem med mångårig erfarenhet av barn, ungdomar och unga vuxna samt har grundläggande kompetens inom vård och behandlingsområdet. Våra utredningsfamiljer har genomgått en skräddarsydd vidareutbildning med fokus på utredningsuppdrag. En familjehemsplacering erbjuder ett mindre sammanhang, ett fåtal observatörer och en lugn samt trygg miljö.

Utredningsteamet gör en helhetsbedömning av individens fysiska och psykiska hälsa samt sociala förmåga i olika sammanhang. Genom att arbeta i tvärprofessionella team klargörs och stärks kunskapen om individens behov, samt skapar en utökad kunskap kring barnets och familjens framtida behov av insatser.