KC Familjehemsvård har lång erfarenhet av skyddat boende
 

Vi har lång och gedigen erfarenhet av skyddsplaceringar. Vi tar emot familjer, barn och ungdomar som utsätts för olika grader av hot, våld och förtryck. Vår personal har utbildning i PATRIARK.

Ett antal av våra familjehem är specialiserade på skyddsplaceringar och väl förtrogna med den komplexa bild som en skyddsplacering innebär:

  • Familjens hot mot den ungas liv och frihet kan bestå under mycket lång tid.
  • Rädsla för att familjen ska hitta den skyddade och utkräva hämnd.
  • Ensamheten kan bli för svår och den skyddade kan ge upp och acceptera familjens förtryck.
  • Längtan efter gemenskap med nära och kära kan vara mycket stark.


Vi rekommenderar alltid att den placerade erbjuds psykologiskt stöd av professionell i samband med skyddsplacering.