KC Familjehemsvård har erfarna familjehem med bredvidboenden i mellansverige
 
Bredvidboende innebär att en ungdom, vuxen eller familj kan bo i en egen separat del, antingen i direkt anslutning till familjehemmets hem eller exempelvis i form av eget boende inom gångavstånd från hemmet. Familjehemmet finns nära och tillgängligt för att kunna stötta upp den/de placerade utifrån de behov som finns. KC Familjehemsvård har flera familjehem med erfarenheter av observationer i hemmiljö, skyddsplaceringar och att stötta ungdomar, unga vuxna ut i ett självständigt vuxenliv.