Att bli familjehem

Behovet av bra familjehem är stort och ökar med de samhällsförändringar vi lever i idag. Vi behöver därför bli fler familjehem i vår organisation. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller ung vuxen, som inte har haft det så lätt i livet är en utmaning och en erfarenhet som får familjen att växa. Är ni en vanligt ovanlig familj med ett mycket stort hjärta? Då kan ni passa som familjehem hos oss.  Välkommen med er intresseanmälan.

Vad är ett familjehem?
Ett familjehem är en familj som tar emot ett barn eller en ungdom som av olika orsaker inte kan bo hemma. När ett barn får flytta till en annan familj så kallas detta för en familjehemsplacering. En familjehemsplacering kan vara under en kort bestämd tid eller under en längre tid för att i vissa fall vara under hela uppväxten.
Familjehem är den familj som väljer att ta emot ett barn/ungdom i sitt hem och stöttar upp denne på samma sätt som man skulle stötta upp sina biologiska barn. Det kan handla om att stötta barnet/ungdomen med skolan, ha kontakter med sjukvården eller bara finnas där känslomässigt när det behövs. Det finns ingen modell för hur ett familjehem ska se ut eller vara, det viktiga är att man har ett tillräckligt känslomässigt överskott och en vilja att hjälpa ett barn/ungdom i både med och motgångar.

Vad är ett jourhem?
Vid en familjehemsplacering görs i de flesta fall en noggrann förberedelse, man genomför hembesök tillsammans med barnet (ibland även förälder) och man förbereder alla parter på kommande placering. Vid en jourplacering så sker placeringen i ett mer akut skede och med kort varsel. En sådan placering är vanligtvis under en kort tid, från några dagar till ett par månader när handläggare utreder barnets situation. I vissa fall kan också en jourplacering övergå till att vara en familjehemsplacering. Är man jourhem så ska man vara flexibel, stabil och kunna hantera stressiga situationer.

Vem kan bli familjehem?
Det finns inga bestämda kriterier för vem eller vilka som kan bli familjehem, ett familjehem kan se ut på många olika sätt.  Allt handlar om att det behöver finnas utrymme i era liv för ett barn/ungdom. Det handlar både om utrymme rent praktiskt och emotionellt. Ni behöver ha tid att engagera er i barnet/ungdomen vad gäller exempelvis skola och fritidsintressen, samt ha plats i er bostad. Ni behöver också ha utrymme rent känslomässigt att bemöta de känslor som ett barn/ungdom kan ge uttryck för. Som familjehem behöver ni därför vara trygga och stabila samt ha tålamod och mycket kärlek att ge.

Hur blir jag/vi familjehem?
Ni tar en första kontakt, antingen via telefon (020 - 22 55 25) eller intresseformuläret ni finner på denna sida och ni får personlig kontakt med en konsulent. Konsulenten kommer kommer då berätta om vad ett uppdrag som familjehem kan innebära och även lyssna på en första beskrivning av er som familj.

Vi hoppas att ovanstående väcker er nyfikenhet och att ni är intresserade av att gå vidare i kontakten med oss.

Intresseanmälan